Selasa, 23 Oktober 2012

Jenayah siberKemudahan teknologi membolehkan masyarakat lebih peka dan pantas dalam melakukan tugasan seharian serta menjadikan sesebuah negara semakin maju baik dari segi ekonomi dan sosial. Namun pelbagai masalah seringkali berlaku dalam penyalahgunaan teknologi seperti jenayah siber. Pada asasnya jenayah yang melibatkan penyalahgunaan komputer atau alat-alat ICT boleh didefinisikan sebagai jenayah siber.

Jenayah siber adalah jenayah yang tertinggi dikalangan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Korea. “Satu masalah utama untuk membezakan ancaman siber dengan ancaman fizikal adalah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem kita, mengapa, bagaimana dan dari mana,” Michael A.Vatis dari FBI. Keadaan ini memberikan kesan negatif kepada pusat beli belah dan peluang pekerjaan dan hampir satu per empat daripada remaja berumur 15 hingga 17 tahun menggunakan internet untuk menipu dalam kerja sekolah mereka.

Menurut akhbar Utusan Malaysia bertarikh 9 April 2012, jenayah siber mencatat kerugian mencecah lebih RM49.46 juta setahun akibat kepercayaan rakyat negara ini terhadap laman sosial. Cinta siber ini yang membutakan pengguna agar terlibat dalam masalah ini. Manakala dalam akhbar Berita Harian bertarikh 28 Jun 2012 pula, 10 peratus pengguna telefon mudah alih ialah wanita dan digunakan untuk bersosial dalam internet berbanding lelaki. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Wilayah Sabah dan Labuan, Bukhairi Yahya  menasihatkan agar kaum wanita di negara ini agar lebih berhati-hati. Bukan isu gender yang ingin diketengahkan namun persoalannya ialah kegagalan jenayah sebegini yang tidak dapat dibendung oleh sesetengah pihak.

Bila dilihat dari sudut undang-undang, Akta Jenayah komputer 1997 (Akta 563) misalnya menyatakan seseorang yang melakukan kesalahan dibawah seksyen ini hendaklah apabila disabitkan boleh didenda atau melebihi dua puluh lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-dua. (Lembaga PenyelidikanUndang-Undang, 2003).

Pelbagai pendapat yang diketengahkan berkaitan dengan perkembangan teknologi maklumat ini sama ada pesimis ataupun optimis. Perpektif yang dimajukan oleh Ithiel de Sola Pool yang menyatakan bahawa teknologi tidak sepatutnya ada dalam tangan pasaran tetapi hendaklah diregulasikan. Hal ini bermakna kemunculan teknologi dapat memajukan masyarakat yang berinformasi. Berbeza pula dengan pandangan Herberst Schiller yang pesimis dengan perkembangan teknologi ini kerana melihat struktur masyrakat yang kompleks dan bukanlah homogeneuous dan kemunculan masyarakat berkelas serta ekonomi kapitalis akan mewujudkan pendominsian yang mengekploitasi kelas bawahan. Hal ini memberi impak negatif yang menyebabkan kehncuran dan kemusnahan masyarakat. Masing-masing memberikan pandangan yang berbeza tentang penggunaan teknologi komunikasi ini dan sebenarnya semuanya bergantung pada kebijaksanaan si penggunanya.