Selasa, 20 November 2012

Penggunaan Teknologi dalam Golongan Belia Luar Bandar

         Maimunah (1990) mendefinisikan pembangunan luar bandar sebagai satu proses meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui penambahbaikkan dalam aspek pembangunan hidup  manusia secara keseluruhannya. Dalam konteks teknologi pula, teknologi dalam kehidupan mencakupi suatu konsep yang luas. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan suatu unsur diperlukan  dalam kerja-kerja pemprosesan data. Menurut Rogers pula, (dalam Seels, Richey,1994: 12), teknologi adalah suatu langkah rancangan instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan masyarakat luar bandar dapat menikmati teknologi maklumat masa kini agar mereka tidak ketinggalan dalam menulusuri arus pemodenan.

Pembangunan luar bandar ini sebenarnya bertujuan membawa masyarakat luar bandar yang masih ketinggalan ke dalam proses pembangunan masa kini, dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastuktur dan ekonomi. Pelan pembangunan ini lebih memberi penekanan kepada aspek sumber manusia, ekonomi serta menaiktaraf kemudahan infrastruktur. Perancangan terkini yang telah dirangka ialah menekankan keutamaan ‘empowerment’ masyarakat luar bandar, bersifat dinamik dan mapan, serta berupaya menghadapi cabaran masa hadapan dengan mencapai status ekonomi yang di  peringkat nasional.

     Teori  yang diutarakan oleh Marxist menerangkan bagaimana penggunaan  menganggap bahawa proses pembangunan dunia ketiga perlu dikaji berpandukan keadaan yang berlaku di Barat. Teori ini disinonimkan dengan proses pembangunan golongan belia di luar bandar. Di barat golongan yang lebih berkuasa ini akan memunggah keluar sumber-sumber utama seperti sumber modal dan guna tenaga untuk kepentingan mereka sendiri (Frank, 1969 ; Leys, 1975). Hal ini menyebabkan golongan yang lemah seperti penduduk desa akan tertindas. Teori ini juga menekankan perlunya usaha untuk mengurangkan ketaksamaan dan ketidakseimbangan ekonomi yang telah wujud akibat kawalan oleh golongan yang lebih berkuasa (Long , 1977: 3) .

Pendekatan teori marxist juga menyatakan bahawa dari segi ekonomi , politik dan budaya sektor desa bergantung kepada golongan metropolis yang lebih berkuasa . Hal ini menyebabkan golongan minoriti yang umumnya petani akan terpisah dan bergantung kepada golongan majoriti yang memonopoli kuasa serta sumber ekonomi (Rahimah Aziz, 1989 :198,199). Teori ini dapat disamakan dengan keadaan masyarakat luar bandar yang bandar yang masih lagi mundur dan masih lagi bergantung kepada kawasan bandar untuk mendapatkan keperluan-keperluan penting seperti penggunaan teknologi ICT.

Secara kesimpulannya , pembangunan luar bandar amat penting agar masyarakat luar bandar tidak terpinggir dan ketinggalan berbanding masyarakat bandar. Hal ini juga dapat menjamin masa depan generasi masa hadapan penduduk luar bandar. Oleh itu, semua pihak haruslah melakukan perubahan yang positif terhadap golongan belia luar bandar supaya tidak lagi dianggap golongan yang pasif dan mampu mengerakkan pembangunaan dan pemodenan menerusi pengaplikasian penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian mereka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan