Jumaat, 7 Disember 2012

' Second Self ' pada Zaman Teknologi Kini      Penggunaan teknologi komputer tidak dapat dinafikan keupayaannya dalam menongkah arus globalisasi kini.Umumnya, pandangan awal teknologi komputer adalah alat untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja di tempat kerja.Namun,kajian yang telah dijalankan oleh Sherry Turkle(1984)mendapati penggunaan teknologi komputer bukan sahaja memudahkan urusan seharian,malah berupaya menjadi cerminan kepada diri seseorang pengguna itu sendiri atau pun dikenali sebagai “second self”.Sherry Turkle adalah salah seorang pengkaji yang berminat menerokai pencarian diri melalui komputer.Menurut Turkle, komputer bukan sahaja ‘alat’ tetapi ia melebihi daripada itu. Komputer adalah sebahagian daripada kehidupan sosial dan psikologikal.Turkle memperkenalkan komputer sebagai  ruang yang membolehkan pengguna membuat refleksi diri – ‘Second Self’.Tahap penggunaan computer terbahagi kepada 2 iaitu “action” (menguasai teknologi ), dan “reflection” (membuat refleksi diri).

                Zaman remaja adalah waktu di mana individu cuba 
membina identiti, dilahirkan melalui cara berpakaian, pilihan muzik, dan sebagainya. Turkle cuba melihat bagaimana remaja membuat refleksi diri atau membina identiti melalui penggunaan komputer. Dia melihat komputer sebagai alat yang mempunyai sifat-sifat manusia.Turkle menjalankan kajian ke atas pelajar sekolah (remaja) yang mengambil kursus pengaturcaraan komputer.Beliau mendapati penggunaan komputer membantu pelajar mengenali diri sendiri dan memberi ruang kepada pelajar untuk melihat diri sendiri (seperti cermin) melalui komputer, lebih jelas lagi cara penggunaan mencerminkan diri mereka.

            Sebagai contoh,kes pertama yang dikaji adalah terhadap seorang pelajar yang bernama Ethan.Beliau merupakan seorang yang tidak terurus, tidak terkawal, dan obes. Turkle mendapati dia seorang yang mahir dalam pengaturcaraan komputer. Ada persamaan di antara dirinya dengan program komputer yang dibina. Dia memulai program yang menjangkaui pemikiran kognitif – tidak terurus dan terkawal– dia kemudian menukarnya kepada model hieraki yang berbentuk pergaturcaraan modular yang berstruktur.

                Kes seterusnya adalah melibatkan seorang pelajar yang bernama Bruce yang berusia 15 tahun. Beliau merupakan  seorang yang kreatif, artistik, dan individualistik. Dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan tinggi, mengikut peraturan. Namun, dalam diri Bruce sebenarnya suka kepada ‘disorder’ dan dan tidak suka peraturan.  Cara penggunaan komputer Bruce mencerminkan diri dalamannya – mencipta grafik yang tidak mengikut peraturan dan ganjil. Komputer menjadi ‘cermin’ untuk mengetahui ‘inner self’.

           Kesimpulannya,komputer bukan sahaja merupakan sebuah alat bagi memudahkan kehidupan seharian manusia,malahan komputer juga merupakan cerminan kepada para penggunanya dan ia juga merupakan representasi bagi individu yang menggunakannya..Hasil kajian yang dijalankan oleh Turkle menunjukkan komputer dapat menzahirkan sifat peribadi seseorang.Berdasarkan kajian yang telah beliau lakukan,jelas menunjukkan bahawa sifat seseorang itu dipamerkan melalui penggunaan  komputer atau pun perisian-perisiannya.Komputer juga mempamerkan sebahagian daripada diri yang tidak dominan,mencerminkan diri dalaman seseorang,memberi gambaran tentang pengalaman hidup yang dilalui.Sebagai contoh,para remaja  dan belia masa kini lebih aktif berkomunikasi di laman sesawang sosial,tetapi pasif apabila berkomunikasi secara interpersonal.


               Di samping itu,teknologi yang telah terhasil melalui komputer juga mampu menterjemahkan  apa yang ada dalam fikiran, masalah yang dihadapi dan jalan penyelesaian yang boleh dicapai.Maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah boleh dicari menggunakan kemudahan internet dan ini sekali gus memudahkan kehidupan masyarakat massa kini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan